กังหันน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์)

กังหันน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์)

หมวดหมู่สินค้า

กังหันน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ทุ่นตีน้ำโซล่าเซลล์ คุณภาพสูง

จำหน่ายและรับสั่งผลิตกังหันน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ทุ่นตีน้ำโซล่าเซลล์ ได้ตามงบประมาณและความต้องการ

โอที อินเตอร์เทรด ผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์กังหันน้ำ กังหันเติมน้ำ กังหันเติมอากาศ กังหันเพิ่มอากาศ อะไหล่กังหันน้ำ ทุ่นตีน้ำโซล่าเซลล์ ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการเพิ่มออกซิเจน บำบัดน้ำเสีย ลดน้ำเน่าเสีย โดยการสร้างพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ 100% สำหรับใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ คุณภาพมาตรฐาน มีให้เลือกมากมายหลากหลายรูปแบบ หลากหลายวัสดุ และหลากหลายขนาดตามความต้องการของลูกค้า
 • 1. องค์ประกอบของกังหันน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์)

  • ทุ่นลอยน้ำ มีหน้าที่เป็นตัวพยุงและรองรับน้ำหนักส่วนประกอบทั้งหมดของกังหันตีน้ำโซล่าเซลล์ พร้อมสร้างความสมดุลเพื่อช่วยให้กังหันเติมอากาศลอยอยู่เหนือผิวน้ำได้อย่างมั่นคง

  • โครงสร้างของกังหันน้ำโซล่าเซลล์ มีหน้าที่เป็นแกนกลางหลักที่ใช้ยึดชิ้นส่วนต่าง ๆ เข้าด้วยกัน ซึ่งจะต้องเป็นวัสดุที่ทนทานและน้ำหนักเบา เพื่อช่วยให้กังหันโซล่าเซลล์สามารถลอยน้ำได้

  • แกนหมุน มีหน้าที่ช่วยหมุนใบพัดของกังหันน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมรองรับการเคลื่อนที่ของเพลาและช่วยลดแรงเสียดทานระหว่างผิวสัมผัส เพื่อการหมุนที่เสถียรและมีประสิทธิภาพ

  • ใบพัด เป็นองค์ประกอบหลักของกังหันเติมน้ำโซล่าเซลล์ เนื่องจากมีหน้าที่ในการตีผิวน้ำเพื่อสร้างฟองอากาศและออกซิเจน ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการบำบัดน้ำเสีย

  • แผงโซล่าเซลล์ เป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดของทุ่นตีน้ำโซล่าเซลล์ มีหน้าที่รับแสงอาทิตย์เพื่อนำมาใช้สร้างไฟฟ้ากระแสตรง

  • มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงโดยจะต้องเป็นมอเตอร์ที่ใช้คู่กับแผงโซล่าเซลล์ มีหน้าที่แปลงพลังงานไฟฟ้าไปเป็นพลังงานกล เพื่อทำให้ใบพัดของกังหันตีน้ำเพิ่มอากาศหมุนได้

  • โซ่ส่งกำลัง มีหน้าที่ถ่ายทอดกำลังจากต้นทางไปยังปลายทาง ซึ่งจะต้องทำงานคู่กับเฟืองโซ่ เพื่อขับเคลื่อนหรือหมุนใบพัดของทุ่นตีน้ำแสงอาทิตย์

  • ตู้ควบคุม มีหน้าที่ในการควบคุมความเร็วใบพัดของกังหันน้ำโซล่าเซลล์ โดยจะต้องถูกครอบด้วยกล่องหรือวัสดุที่กันน้ำได้ เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น

 • 2. วัสดุที่ใช้ในการผลิตกังหันน้ำโซล่าเซลล์

  • สเตนเลส 304 เป็นวัสดุหลักของโครงสร้างและโซ่ส่งกำลังของกังหันโซล่าเซลล์ เนื่องจากมีคุณสมบัติไม่เป็นสนิม ทนทานต่อการกัดกร่อนได้ดีกว่าสเตนเลสชนิดอื่น ๆ ทนความร้อนได้สูงถึง 1,400 องศาเซลเซียส ทำให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน

  • พลาสติก เป็นวัสดุหลักของใบพัดกังหันโซล่าเซลล์ ซึ่งมีข้อดีในเรื่องน้ำหนักเบาและไม่เป็นสนิม อีกทั้งยังมี พลาสติก HDPE หรือ High Density Polyethylene ที่เป็นวัสดุหลักของทุ่นลอยน้ำ มาพร้อมความทนทานต่อทุกสภาพอากาศ และสามารถรองรับน้ำหนักได้เป็นอย่างดี

  • อลูมิเนียม เป็นวัสดุหลักของกล่องครอบมอเตอร์และโซ่ส่งกำลัง ซึ่งเป็นประเภทโลหะที่มีน้ำหนักเบา จึงไม่ทำให้กังหันตีน้ำโซล่าเซลล์จม อีกทั้งยังไม่เป็นสนิมและทนทานต่อการกัดกร่อนได้ดี

 • 3. หลักการทำงานของกังหันน้ำโซล่าเซลล์

  1. แผงโซล่าเซลล์ของกังหันเติมอากาศ จะรับแสงอาทิตย์เข้ามา เพื่อนำมาใช้สร้างไฟฟ้ากระแสตรง
  2. มอเตอร์ จะทำการแปลงพลังงานไฟฟ้ากระแสตรงมาไปเป็นพลังงานกล เพื่อขับเคลื่อนให้ใบพัดกังหันน้ำพลังงานแสงอาทิตย์หมุนได้
  3. เมื่อใบพัดของกังหันตีน้ำหมุน จะทำให้บริเวณผิวน้ำเกิดเป็นฟองอากาศ ซึ่งช่วยสร้างออกซิเจนและเพิ่มอากาศให้กับแหล่งน้ำนั้น ๆ
  4. เมื่อแหล่งน้ำเกิดการหมุนเวียน ก็จะช่วยลดค่าความสกปรก พร้อมบำบัดและป้องกันการเกิดน้ำเน่าเสีย
 • 4. คุณสมบัติของกังหันน้ำพลังงานแสงอาทิตย์

  • ประหยัดเวลาและต้นทุนในการติดตั้ง เนื่องจากกังหันน้ำโซล่าเซลล์เป็นอุปกรณ์ที่ไม่ต้องเดินสายไฟเพิ่มเติม เพียงแค่ประกอบชิ้นส่วนต่าง ๆ เข้าด้วยกัน ก็สามารถนำไปใช้งานได้เลยทันที

  • ประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน เนื่องจากกังหันน้ำแบบอื่น ๆ จะต้องมีค่าใช้จ่ายด้านนี้เพิ่มเติม อย่างค่าไฟหรือค่าน้ำมัน แต่กังหันน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่จำเป็นต้องใช้ไฟฟ้าหรือน้ำมันในการขับเคลื่อน

  • ไม่สร้างมลพิษเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เนื่องจากกังหันโซล่าเซลล์อาศัยการขับเคลื่อนจากพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งเป็นพลังงานสะอาด ทำให้ส่งผลดีต่อตัวผู้ใช้งานเอง รวมไปถึงสิ่งมีชีวิตในน้ำและบริเวณโดยรอบด้วย

 • 5. การใช้งานกังหันเติมน้ำโซล่าเซลล์

  • เกษตรกร ที่มีฟาร์มกุ้งหรือฟาร์มปลาเป็นของตัวเอง จำเป็นต้องมีกังหันตีน้ำโซล่าเซลล์เอาไว้ใช้งาน เพื่อช่วยคงความสะอาดของน้ำในบ่อกุ้งและบ่อปลา รวมถึงชาวไร่ชาวสวนที่มีแหล่งน้ำอยู่ในสวนของตัวเอง การใช้ทุ่นตีน้ำแสงอาทิตย์ก็สามารถช่วยลดค่าความสกปรกได้

  • เทศบาล เนื่องจากในหมู่บ้านหรือชุมชมบางแห่ง รวมถึงสวนสาธารณะบางที่ มักมีบ่อน้ำที่เป็นแหล่งน้ำสาธารณะอยู่ ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการดูแลจากเทศบาลของชุมชนนั้น ๆ การใช้กังหันเติมอากาศในแหล่งน้ำสาธารณะ อย่างบึง บ่อน้ำ หรือคลอง ก็จะช่วยสร้างบรรยากาศที่ดีและทัศนียภาพที่น่ามอง

  • ผู้ประกอบการ ที่มีร้านอาหารหรือคาเฟ่ขนาดใหญ่เป็นของตัวเอง โดยมีการตกแต่งร้านด้วยแหล่งน้ำแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นบ่อน้ำ บ่อปลา หรือน้ำตกจำลอง ก็จำเป็นจะต้องใช้กังหันน้ำโซล่าเซลล์ เพื่อสร้างออกซิเจนลงในแหล่งน้ำ ซึ่งช่วยหลีกเลี่ยงกลิ่นไม่พึงประสงค์จากแหล่งน้ำได้เป็นอย่างดี

 • 6. ปัจจัยในการเลือกกังหันน้ำพลังงานแสงอาทิตย์

  • ผลิตจากวัสดุคุณภาพดี เนื่องจากกังหันตีน้ำเพิ่มอากาศเป็นอุปกรณ์ที่ต้องอยู่ในน้ำตลอดเวลา จึงจำเป็นต้องใช้วัสดุที่มีความแข็งแรง ทนทานต่อทุกสภาพอากาศ ไม่เป็นสนิม เพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนาน

  • ฟังก์ชันตอบโจทย์การใช้งาน เนื่องจากกังหันโซล่าเซลล์เป็นอุปกรณ์ที่ต้องทำงานเป็นเวลานาน การเลือกใช้มอเตอร์ที่สามารถใช้งานได้ยาวนานโดยไม่ต้องเปลี่ยนบ่อย ๆ ก็จะช่วยเพิ่มความสะดวกให้กับผู้ใช้งานได้

  • มีรูปแบบให้เลือกตามความเหมาะสม เนื่องจากแหล่งน้ำแต่ละแห่งมีขนาดและความกว้างที่ไม่เท่ากัน เพื่อประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำ จึงต้องเลือกรูปแบบ ขนาดและกำลังการหมุนใบพัดของกังหันน้ำโซล่าเซลล์ให้เหมาะกับแหล่งน้ำนั้น ๆ

  • มีการออกแบบที่สมดุลและเหมาะสม เนื่องจากกังหันน้ำพลังงานแสงอาทิตย์จะทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ก็ต่อเมื่อมีความสมดุลและสามารถลอยน้ำได้อย่างมั่นคง อีกทั้งหากใบพัดอยู่ในระดับที่พอเหมาะกับผิวน้ำ ก็จะช่วยสร้างออกซิเจนได้ดียิ่งขึ้น และช่วยให้มอเตอร์ไม่ต้องทำงานหนักอีกด้วย

  • มีบริการหลังการขายที่ดี ในกรณีที่กังหันตีน้ำเพิ่มอากาศชำรุดเสียหาย หรือต้องการสั่งซื้ออะไหล่และชิ้นส่วนต่าง ๆ เพิ่มเติม ก็สามารถติดต่อเพื่อสอบถามข้อมูลได้อย่างง่ายดาย

 • 7. วิธีการบำรุงรักษากังหันน้ำโซล่าเซลล์

  1. ทำความสะอาดแผงโซล่าเซลล์ ปีละ 2-3 ครั้ง ด้วยการฉีดน้ำและใช้น้ำยาล้างกระจกเช็ดทำความสะอาด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตพลังงาน เนื่องจากหากแผงโซล่าเซลล์มีฝุ่นละอองหรือคราบสกปรกปกคลุมอยู่ จะทำให้แผงโซล่าเซลล์ผลิตพลังงานลดลงไปประมาณ 20-30%
  2. อัดจาระบีบริเวณแกนหมุนหรือลูกปืนตุ๊กตา ปีละ 2-3 ครั้ง เพื่อลดแรงเสียดทานและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของใบพัดกังหันโซล่าเซลล์ ให้มีความลื่นไหลไม่สะดุด

ทำไมควรใช้กังหันน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ของ OT intertrade

 • ผลิตจากวัสดุคุณภาพดี

  ส่วนประกอบทุกชิ้นของกังหันน้ำโซล่าเซลล์ OT intertrade ผลิตจากวัสดุที่มีคุณภาพ แข็งแรงทนทาน และไม่เป็นสนิม
 • รับประกันสินค้า

  มั่นใจในคุณภาพด้วยแผงโซล่าเซลล์ ของกังหันน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ OT intertrade ที่รับประกันยาวนานถึง 10 ปี
 • ใช้พลังงานธรรมชาติ 100%

  กังหันตีน้ำโซล่าเซลล์ ช่วยประหยัดค่าไฟ แถมยังเป็นพลังงานสะอาดที่ไม่สร้างมลพิษ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
กังหันน้ำโซล่าเซลล์จาก OT intertrade เป็นกังหันเติมอากาศพลังงานแสงอาทิตย์ที่แข็งแรงทนทาน ด้วยวัสดุที่มีคุณภาพและไม่เป็นสนิม มีอายุการใช้งานยาวนาน สามารถสร้างออกซิเจนลงแหล่งน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ กังหันน้ำพลังงานแสงอาทิตย์มาพร้อมพลังงานสะอาด 100% ไม่ก่อให้เกิดมลพิษและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เหมาะกับการใช้ในงานเกษตรกรรมหรือแหล่งน้ำต่าง ๆ

สอบถาม และ ขอใบเสนอราคา