ห่วงชูชีพไฟเบอร์ห่วงชูชีพไฟเบอร์

ห่วงชูชีพไฟเบอร์


ทนทานทั้งแดด และฝน สามารถใช้กับน้ำทะเลได้มีเชือกจับ 4 ด้าน คาดแถบผ้าสะท้อนแสงทั้ง 4 ด้านมองเห็นชัดเจน


ห่วงชูชีพไฟเบอร์ 

รายละเอียดสินค้าห่วงชูชีพไฟเบอร์

  1. มี 2 ขนาด ได้แก่ ขนาด 24นิ้ว และ 28นิ้ว
  2. ทนทานทั้งแดด และฝน สามารถใช้กับน้ำทะเลได้
  3. ห่วงชูชีพไฟเบอร์ ขนาด 24 นิ้ว ทำจากไฟเบอร์กลาส ห่วงวงนอกกว้าง 24 นิ้ว วงใน 13 นิ้ว หนัก 1.4 กิโลกรัม
  4. ห่วงชูชีพไฟเบอร์ ขนาด 28 นิ้ว ทำจากไฟเบอร์กลาส ห่วงวงนอก กว้าง 28 นิ้ว วงใน 18 นิ้ว หนัก 2.5 กิโลกรัม
  5. มีเชือกจับ 4 ด้าน
  6. คาดแถบผ้าสะท้อนแสงทั้ง 4 ด้าน

สนใจสินค้า/ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่