อุปกรณ์จราจรจำเป็นสำหรับทุกสถานที่อย่างไร

จัดระเบียบเพิ่มประสิทธิภาพด้วยอุปกรณ์จราจร

 

 

      การบริหารจัดการอาคารสถานที่ ให้มีประสิทธิภาพ เป็นระเบียบเรียบร้อยให้เกิดความน่าประทับใจแก่ผู้มาติดต่องาน ลูกค้า และแขกคนสำคัญ ที่เข้ามาติดต่อภายในสถานที่นั้นๆ ให้ได้รับความสะดวกสบาย มีความปลอดภัยต่อชีวิตทรัพย์สิน และสภาพแวดล้อมเหมาะสมกับการฟังค์ชั่นงานของสถานที่นั้นๆ ขอบเขตของงานบริหารสถานที่ประกอบไปด้วยงานหลายส่วน ทั้งงานด้านการรักษาความสะอาดของสถานที่ การรักษาปรับปรุงอุปกรณ์เครื่องใช้และภูมิทัศน์ของสถานที่ การบำรุงรักษาสาธารณูประโภค และที่สำคัญที่สุดอีกด้านนึงคือเรื่องของความปลอดภัย และการจราจร ที่นอกจากจะให้ความสะดวกรวดเร็วในการเข้ามาใช้สถานที่แล้ว ยังช่วยดูแลเรื่องความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของผู้เข้ามาในสถานที่อีกด้วย

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 

ปัญหาด้านการจราจรในอาคารสถาน

 

  1. การวางผังของอาคารให้ถูกต้องและเหมาะสม : อาคารจอดรถที่ดีควรมีขนาดที่เหมาะสม ไม่แคบหรือมีเพดานที่เตี้ยจนเกินไป เนื่องจากรถที่เข้าไปนั้นมีทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็ก อีกทั้งมีเพดานของรถที่แตกต่างกัน ควรวัดระดับและกะขนาดให้เหมาะสม
  2. การกำหนดทิศทางเข้าและออก : เนื่องจากอาคารเป็นอาคารที่ใช้ในการจอดรถ จึงต้องมีทั้งรถที่เข้า ออก และขับวนอยู่ในอาคารอยู่เสมอ การกำหนดทางเข้าและทางออก จึงควรมีความชัดเจนและแน่นอนว่าต้องการเข้าทางทิศไหน ออกทางทิศไหน มีทั้งหมดกี่ทาง และต้องการให้ขับออกไปเจอถนนอะไร
  3. การกำหนดทิศทางขึ้นและทางออก : อาคารจอดรถที่มีขนาดมากกว่า 1 ชั้น จำเป็นต้องมีทางขึ้นและทางลงของรถ ข้อสำคัญคือทั้งสองทางนี้ต้องเป็นทางเดียว มีเฉพาะทางขึ้น 1 ทางและลง 1 ทาง ไม่ควรมีรถสวนกัน เนื่องจากทางประเภทนี้มักจะเป็นทางลาด หากมีรถสวนกันจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย
  4. บันไดหนีไฟ : นอกจากลิฟต์ที่อยู่ในอาคารจอดรถแล้ว บันไดก็เป็นสิ่งที่สำคัญไม่แพ้กัน ในกรณีฉุกเฉินที่ไม่สามารถใช้ลิฟต์ได้ ทุกคนต้องมาใช้บันได ฉะนั้นบันไดควรมีขนาดที่พอเหมาะและอยู่ในบริเวณที่สังเกตได้ง่าย และไม่ไกลกับทางเข้าจนเกินไป
  5. การเลือกใช้อุปกรณ์จราจรในอาคารจอดรถ : หากเปรียบเทียบอาคารจอดรถกับถนนแล้ว อาคารจอดรถนั้นมีขนาดเล็กกว่ามาก และในบางช่วงเวลาก็มีรถยนต์ที่ค่อนข้างมากและแออัด เพราะฉะนั้นการนำอุปกรณ์จราจรมาใช้เป็นตัวช่วยในการจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาการจราจรในอาคาร จึงเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่สำคัญและสามารถทำได้ง่าย เนื่องจากอุปกรณ์สามารถถ้าซื้อได้ไม่ยากเช่นกัน

อุปกรณ์จราจรที่ควรมีในอาคารจอดรถ ได้แก่

 

      การใช้อุปกรณ์จราจรเสริมอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็น กรวยจราจร แผงกั้นจราจร ยางชะลอความเร็ว ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีการที่จะช่วยเสริมสร้างระเบียบวินัยบนท้องถนนได้เช่นกัน อย่างอุปกรณ์ที่สามารถพบเห็นได้บ่อยๆ บนท้องถนน นั่นคือ กรวยจราจร ซึ่งเป็นอุปกรณ์สารพัดประโยชน์ ที่สามารถนำมากั้นถนน หรือกั้นพื้นที่ เพื่อส่งสัญญาณบอกผู้ที่พบเห็นว่า ถนนส่วนที่กั้นกำลังมีการซ่อมแซม หรือมีอุบัติเหตุ ทำให้รถจำเป็นต้องเปลี่ยนเส้นทางการขับขี่ เพื่อให้เกิดความปลอดภัย ซึ่งกรวยจราจรที่ดีจะต้องมีแถบสะท้อนแสงสีขาว เพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนเห็นได้อย่างถนัดตา ทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน อีกทั้งยังควรมีน้ำหนักเบา เพื่อสะดวกในการหยิบใช้และเคลื่อนย้ายได้อย่างรวดเร็ว

 

  1. กรวยจราจร : นอกจากจะเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญเป็นท้องถนนแล้ว กรวยจราจรก็สามารถนำมากั้นพื้นที่ในอาคารจอดรถได้เช่นกัน อาจนำมาใช้ในกรณีที่ต้องการกั้นพื้นที่จอดรถชั่วคราว ไว้สำหรับเด็ก สตรีมีครรภ์ คนแก่ หรือที่จอดเฉพาะที่ต้องการล็อกไว้ ก็สามารถนำกรวยจราจรมาช่วยได้ เนื่องจากมีราคาถูก น้ำหนักเบา และสะท้อนแสง สามารถนำไปใช้ได้ในทุกพื้นที่ของอาคารเลยทีเดียว
  2. เสาจราจรแบบยืดหยุ่นได้ : เสาจราจรใช้สำหรับกั้นเขต ป้องกันการเข้าถึงพื้นที่ในเขตที่กำหนดทั้งในและนอกอาคาร ช่วยกั้นเป็นแนวเลนแยกเพื่อกำหนดทิศทางของการจราจร เช่น เลนจักรยาน หรือใช้กั้นเพื่อเป็นเลนทางเดินเท้าในอาคารจอดรถเพื่อให้คนมีพื้นที่ปลอดภัยในการเดินอยู่ในอาคารจอดรถที่มักจะมีรถวิ่งอยู่ตลอดเวลา และตัวเสาจะช่วยเตือนให้ผู้ขับขี่นั้นต้องขับให้ช้าเพื่อไม่ให้ชนเสา เพราะหากชนแล้วเสาจราจรแบบยืดหยุ่นได้จะไม่ทำอันตรายต่อตัวถังรถ เนื่องจากทำจากพลาสติกที่ยืดหยุ่นได้อย่าง PVC หรือ PE เสาบางรุ่นจะมาพร้อมฐานและโซ่สำหรับคล้องหัวเสาเพื่อกั้นแนวให้เป็นเสากั้นทางเดินอย่างชัดเจน
  3. แผงกั้นจราจร : ใช้สำหรับกีดขวางไม่ให้เข้าในพื้นที่เนื่องจากจำกัดไว้หรือ ในพื้นที่นั้นกำลังซ่อมแซมหรือมีอุบัติเหตุ แผงกั้นจราจรสามารถติดตั้งป้ายจราจรว่า ‘ห้ามเข้า’ หรือ ‘หยุดตรวจ’ ไว้ด้านหน้าเพื่อให้ผู้ที่ขับรถมาได้ทราบและหยุดตามที่ป้ายจราจรบอก อีกทั้งยังมีล้อที่ด้านล่างซึ่งสะดวกสบายในการเคลื่อนย้ายมากกว่าอุปกรณ์ชิ้นอื่นๆ อีกด้วย
  4. ยางชะลอความเร็ว : เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญมากในอาคารจอดรถ เนื่องจากบางเวลาที่อาคารมีรถน้อยหรือไม่มีรถสวนมาด้านหน้า ทำให้รถยนต์บางคันขับเร็วเกินกำหนด การมีอุปกรณ์ชะลอความเร็วติดตั้งไว้บนพื้นถนน จะเป็นการช่วยลดความเร็วของรถยนต์ที่วิ่งในอาคารได้ และช่วยให้ไม่เกิดอุบัติเหตุในอาคารอีกด้วย

 

      การใช้อุปกรณ์เสริมที่ช่วยในการจัดระเบียบแก้ไขปัญหาการจราจร สามารถใช้ได้ทั้งบนถนนหรือในอาคารจอดรถ เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุและมลภาวะต่างๆ ในอากาศได้ ที่ OT INTERTRADE เราเป็นบริษัทชั้นนำที่จัดหา ผลิต และสร้างสรรค์สินค้าเพื่อความปลอดภัยคุณภาพเยี่ยมและชุดทำงานที่ลูกค้าไว้วางใจมากกว่า35 ปี มาที่เราที่เดียว ได้ของครบ จบทุกรายการ จัดจำหน่ายทั้งอุปกรณ์จราจรผลิตภัณฑ์สะท้อนแสงอุปกรณ์เซฟตี้ป้ายสัญลักษณ์และชุดยูนิฟอร์ม

 

 

สนใจสินค้าติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
www.otintertrade.com
โทร : 021975945 ต่อ 12-16
E-Mail: [email protected]
Official Line : @otintertrade (ใส่ @ ด้านหน้าด้วยนะคะ)
Facebook: https://www.facebook.com/OTIntertrade/
Youtube: OT Intertrade