ป้ายสะท้อนแสงสำคัญอย่างไร

ประโยชน์ของป้ายสะท้อนแสงต่อผู้ขับขี่รถยนต์ในช่วงเวลากลางคืน

ป้ายสะท้อนแสงสำคัญอย่างไร

          การขับขี่รถยนต์ท่ามกลางบรรยากาศที่มืดมิดและสภาพแวดล้อมที่มีแสงไฟอย่างจำกัดในช่วงเวลากลางคืน เป็นตัวแปรสำคัญที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนซึ่งส่งผลต่อการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตของผู้ขับขี่รถยนต์ ผู้โดยสาร รวมถึงผู้ที่ทำการสัญจรร่วมทางบนถนนได้ เนื่องจากทัศนวิสัยที่มืดมิดในช่วงเวลากลางคืนทำให้ผู้ขับขี่รถยนต์ไม่สามารถสังเกตเส้นทางหรือสถานการณ์รอบตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับการขับขี่รถยนต์ในช่วงเวลากลางวัน

 

          ส่งผลให้ป้ายสะท้อนแสงหรือป้ายที่มีการติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง จึงถือเป็นหนึ่งในอุปกรณ์จราจรที่มีหน้าที่สำคัญสำหรับการใช้เป็นสัญลักษณ์ เพื่อแสดงให้ผู้ที่ขับขี่รถยนต์บนท้องถนนทุกคนสามารถสังเกตถึงทิศทางและข้อควรควรระวังต่าง ๆ ในการสัญจรบนท้องถนนได้อย่างละเอียดและรอบคอบ เพื่อให้เกิดความระมัดระวังในระหว่างการขับขี่เพื่อความปลอดภัยทั้งต่อตนเองและต่อผู้อื่นได้มากยิ่งขึ้น มาดูไปพร้อม ๆ กันเลยว่าการใช้งานป้ายสะท้องแสงนั้นมีความสำคัญต่อผู้ที่ต้องทำการขับขี่รถยนต์ในเวลากลางคืนอย่างไรบ้าง

 

1. ป้ายสะท้อนแสงช่วยเพิ่มความสามารถในการมองเห็นและช่วยให้ผู้ขับขี่มีสมาธิมากขึ้น

 

          ในระหว่างการขับขี่รถยนต์ในช่วงเวลากลางคืน การใช้แผ่นสะท้อนแสงที่มีความสว่างและสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนในที่มืดจะช่วยให้ผู้ขับขี่รถยนต์ทุกคนสามารถมองเห็นป้ายจราจรหรือป้ายแจ้งเตือนต่าง ๆ ได้อย่างเด่นชัด และสามารถอ่านทำความเข้าใจกับข้อมูลสำคัญที่ป้ายนั้น ๆ ต้องการจะสื่อสาร ยกตัวอย่างเช่น การบังคับเส้นทาง การแจ้งเตือน และการบอกจุดหมายปลายทาง ได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำมากขึ้นแม้จะต้องทำการอ่านข้อความดังกล่าวในช่วงเวลาที่จำกัดก็ตาม

 

          ซึ่งจากข้อมูลที่ได้ทำการศึกษาและวิจัยโดย University of Iowa พบว่า การใช้ป้ายจราจรแบบแผ่นป้ายสะท้อนแสงหรือป้ายที่มีการติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงมีความสัมพันธ์โดยตรงต่อความสามารถในการมองเห็นข้อมูลบนป้ายจราจรของผู้ขับขี่รถยนต์ โดยแผ่นสะท้อนแสงที่มีความสว่างมากเพียงพอจะช่วยให้ผู้ขับขี่รถยนต์สามารถอ่านและทำความเข้าใจกับข้อมูลที่ต้องการจะสื่อสารได้เร็วกว่าการใช้งานแผ่นป้ายจราจรแบบธรรมดาได้มากถึง 2 เท่า ส่งผลให้การใช้ป้ายสะท้อนแสงนี้จะช่วยให้ผู้ขับขี่รถยนต์สามารถลดระยะเวลาที่จะต้องละสายตาออกจากถนนเบื้องหน้าลงไปได้ และจะช่วยให้ผู้ขับขี่รถยนต์มีสมาธิในระหว่างการขับขี่มากขึ้น ซึ่งถือเป็นข้อได้เปรียบที่สำคัญอย่างยิ่งในขณะที่ต้องทำการขับขี่รถยนต์ในช่วงเวลากลางคืนที่จะช่วยส่งผลให้จำนวนในการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนลดลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการเกิดอุบัติเหตุบนเส้นทางที่ซับซ้อนเนื่องจากผู้ขับขี่ไม่มีความชำนาญในเส้นทาง

 

2. ป้ายสะท้อนแสงช่วยเพิ่มความปลอดภัยในระหว่างการขับขี่รถยนต์บนท้องถนน

 

          สำหรับความสำคัญของป้ายสะท้อนแสงนั้นไม่เพียงแต่จะช่วยทำให้ผู้ขับขี่รถยนต์สามารถมองเห็นเส้นทางและสัญลักษณ์ต่าง ๆ เพื่อการขับขี่รถยนต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเท่านั้น แต่ป้ายสะท้อนแสงยังช่วยให้ผู้ขับขี่รถยนต์สามารถทำการขับขี่รถยนต์บนท้องถนนได้อย่างปลอดภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ขับขี่รถยนต์ที่อยู่ในวัยสูงอายุ เนื่องจากการมีอายุที่เพิ่มมากขึ้นเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลให้ความสามารถในการมองเห็นนั้นเริ่มเสื่อมลงตามไปด้วย ส่งผลให้ผู้ขับขี่รถยนต์ที่มีอายุมากจึงจำเป็นที่จะต้องอาศัยการใช้ประโยชน์จากการใช้งานป้ายสะท้อนแสงที่เพิ่มมากขึ้นกว่าผู้ขับขี่รถยนต์ที่มีอายุน้อย โดยจากการวิจัยพบว่าผู้ขับขี่รถยนต์ที่มีอายุ 60 ปีต้องการใช้ประโยชน์จากป้ายจราจรแบบป้ายสะท้อนแสงที่มีความสว่างและความคมชัดมากกว่าผู้ขับขี่รถยนต์ที่มีอายุ 20 ปีถึง 3 เท่า เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการมองเห็นของตนเองขณะขับรถในความมืดให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 

          โดยการใช้งานป้ายสะท้อนแสงไม่เพียงแต่จะช่วยให้ผู้ขับขี่รถยนต์สามารถมองเห็นข้อมูลหรือสัญลักษณ์ต่าง ๆ บนท้องถนนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเท่านั้น แต่ป้ายสะท้อนแสงและป้ายที่มีการติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงยังช่วยให้ผู้ขับขี่รถยนต์สามารถสังเกตเห็นถึงเส้นทางถนนและกิจกรรมต่าง ๆ ที่กำลังเกิดขึ้นบนท้องถนน ยกตัวอย่างเช่น การซ่อมแซมปรับปรุงเส้นทาง หรือการแจ้งเตือนการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้อย่างดีมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่ไม่ได้ทำการสัญจรบนถนนทางหลวงที่มีการกำหนดขอบเขตเส้นทางหรือการกำหนดระยะปลอดภัยในการทำงานและการสัญจรอย่างชัดเจนเพื่อความปลอดภัยของทั้งตนเองและคนรอบข้าง เพราะเมื่อแสงไฟจากรถยนต์กระทบเข้ากับป้ายจราจรแบบป้ายสะท้อนแสงจะทำให้เกิดการสะท้อนกลับของแสงเพื่อให้ผู้ขับขี่สามารถมองเห็นป้ายได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น และยิ่งผู้ขับขี่อยู่ใกล้กับป้ายมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งส่งผลให้ป้ายจราจรหรือป้ายบอกทางแบบป้ายสะท้อนแสงนั้น ๆ สว่างและสามารถมองเห็นได้ชัดเจนเพื่อการขับขี่รถยนต์ที่ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในช่วงเวลากลางคืน

 

3. ป้ายสะท้อนแสงช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน

 

          สาเหตุสำคัญของการเกิดอุบัติเหตุจากการขับขี่รถยนต์บนท้องถนนในช่วงเวลากลางคืน มาจากการที่ผู้ขับขี่รถยนต์ส่วนมากมักจะทำการขับขี่รถยนต์ด้วยความรวดเร็วโดยที่ไม่ได้มีการคำนึงถึงสภาพของเส้นทาง สภาพอากาศ ประสิทธิภาพของรถยนต์ที่ตนเองกำลังขับ และสภาพของระบบแสงสว่างบนท้องถนนในช่วงเวลานั้น ๆ จึงทำให้ในบางครั้งผู้ขับขี่รถยนต์อาจจะไม่สามารถมองเห็นหรืออ่านป้ายแจ้งเตือนต่าง ๆ ที่เป็นป้ายแบบธรรมดาได้อย่างทันท่วงทีและอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุที่ไม่คาดฝันที่อาจส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้

 

          ส่งผลให้การใช้งานป้ายสะท้อนแสงจึงได้กลายมาเป็นหนึ่งในทางออกสำคัญที่จะช่วยแจ้งเตือนให้ผู้ขับขี่รถยนต์ทุกคนสามารถมองเห็นและทำความเข้าใจกับข้อมูลที่ป้ายสะท้อนแสงนั้น ๆ ต้องการจะสื่อสารได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ และทันท่วงที เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุที่ไม่คาดฝันจากการขับขี่รถยนต์บนถนนมืด ๆ หรือบนถนนที่มีทัศนวิสัยไม่ดีเพียงพอได้ อีกทั้งการที่ผู้ขับขี่รถยนต์พกแผ่นป้ายสะท้อนแสงหรือแผ่นป้ายที่มีการติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงเอาไว้ ยังเป็นการช่วยลดความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนในช่วงเวลากลางคืนจากการเฉี่ยวหรือชนซ้ำจากรถยนต์คันอื่น ๆ ที่ทำการสัญจรบนเส้นทางถนนเดียวกันเนื่องจากผู้ขับขี่รถยนต์คันอื่นนั้นไม่สามารถมองเห็นจุดที่รถยนต์ของเราเกิดอุบัติเหตุได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเกิดอุบัติในบริเวณไหล่ทาง หรือในบริเวณทางโค้งที่เป็นมุมอับแสงจนทำให้ไฟหน้าจากรถคันอื่น ๆ ไม่สามารถส่องไปได้ถึง เพื่อช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับตนเองและผู้อื่นที่สัญจรร่วมทางได้ดีมากยิ่งขึ้น

 

          สำหรับลูกค้าท่านไหนที่มีความสนใจหรือต้องการสั่งซื้อ ป้ายสะท้อนแสง หรือ สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง ทางโอที อินเตอร์เทรด เรามีสินค้าป้ายสัญลักษณ์แบบแผ่นสะท้อนแสงไม่ว่าจะเป็นป้ายจราจร ป้ายเครื่องหมาย หรือป้ายคำเตือน รวมถึงป้ายสะท้อนแสง LED ซึ่งเป็นป้ายสามเหลี่ยมฉุกเฉินที่เหมาะสำหรับการนำมาติดให้กับรถยนต์เพื่อการแจ้งเตือนให้รถที่สัญจรร่วมทางคันอื่น ๆ ทราบเมื่อเกิดอุบัติเหตุเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

สนใจสินค้าติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
www.otintertrade.com
โทร : 021975945 ต่อ 12-16
E-Mail: [email protected]
Official Line : @otintertrade (ใส่ @ ด้านหน้าด้วยนะคะ)
Facebook: https://www.facebook.com/OTIntertrade/
Youtube: OT Intertrade