มาตรฐานการผลิตเสื้อสะท้อนแสง เสื้อกั๊กสะท้อนแสงที่ควรรู้

มาตรฐานที่ควรรู้ก่อนการเลือกซื้อเสื้อสะท้อนแสง เสื้อกั๊กสะท้อนแสง

เสื้อกั๊กสะท้อนแสง

เสื้อสะท้อนแสง และเสื้อกั๊กสะท้อนแสง เป็นหนึ่งในอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากสำหรับเจ้าหน้าที่และพนักงานที่ต้องปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานจราจร งานก่อสร้าง งานเก็บขยะ งานกู้ชีพกู้ภัย งานคลังสินค้า งานรักษาความปลอดภัย รวมไปถึงงานกลางแจ้งทั้งในช่วงเวลากลางวันและช่วงเวลากลางคืน เนื่องจากสีและแถบสะท้อนแสงที่ปรากฏอยู่บนเสื้อสะท้อนแสงและเสื้อกั๊กสะท้อนแสงนั้นถือได้ว่าเป็นหนึ่งในตัวช่วยสำคัญ ที่จะช่วยแจ้งเตือนให้ผู้ขับขี่รถยนต์ ผู้ที่สัญจรผ่านไปมาโดยรอบ รวมถึงผู้ที่ได้ทำการปฏิบัติงานร่วมกันนั้นสามารถสังเกตเห็นถึงผู้ที่สวมใส่เสื้อสะท้อนแสงและเสื้อกั๊กสะท้อนแสงได้อย่างชัดเจนในระหว่างที่มีการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการช่วยป้องกันและลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุไม่คาดฝันที่อาจนำไปสู่ความสูญเสียทั้งต่อร่างกายและทรัพย์สินได้

เพราะฉะนั้นแล้ว เพื่อให้การใช้งานเสื้อสะท้อนแสงและเสื้อกั๊กสะท้อนแสงเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด ผู้ที่ต้องการจะเลือกใช้งานเสื้อสะท้อนแสงและเสื้อกั๊กสะท้อนแสงจึงไม่เพียงแต่จะต้องให้ความสำคัญกับการเลือกรูปแบบของเสื้อสะท้อนแสงและเสื้อกั๊กสะท้อนแสงให้เหมาะสมกับรูปแบบที่ต้องการนำมาใช้งาน รวมไปถึงการเลือกเนื้อผ้าของเสื้อสะท้อนแสงและเสื้อกั๊กสะท้อนแสงให้มีความบางเบา สวมใส่สบาย และระบายอากาศได้ดีเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ผู้ใช้งานเสื้อสะท้อนแสงเสื้อกั๊กสะท้อนแสงยังจำเป็นที่จะต้องให้ความสำคัญกับการเลือกใช้งานเสื้อสะท้อนแสงและเสื้อกั๊กสะท้อนแสงที่ได้รับการรับรอง คุณสมบัติต่าง ๆ รวมถึงมาตรฐานเกี่ยวกับความสามารถในการสะท้อนแสงของเสื้อสะท้อนแสงและเสื้อกั๊กสะท้อนแสงที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เพื่อความปลอดภัยที่มากที่สุดในระหว่างที่มีการนำเอาเสื้อสะท้อนแสงและเสื้อกั๊กสะท้อนแสงมาใช้งานในระหว่างปฏิบัติหน้าที่

มาตรฐานที่ควรรู้ก่อนการเลือกซื้อเสื้อสะท้อนแสง เสื้อกั๊กสะท้อนแสง

 1. มาตรฐานของเนื้อผ้าที่นำมาใช้ในการผลิตเสื้อสะท้อนแสง เสื้อกั๊กสะท้อนแสง

  เสื้อสะท้อนแสง และเสื้อกั๊กสะท้อนแสง เป็นหนึ่งในอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยที่มีหน้าที่สำคัญในการช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ที่สวมใส่เสื้อสะท้อนแสงและเสื้อกั๊กสะท้อนแสงในระหว่างการปฏิบัติงาน ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นงานจราจร งานก่อสร้าง งานซ่อมบำรุง งานอุตสาหกรรม ตลอดจนงานกู้ชีพกู้ภัย และงานรักษาความปลอดภัย เป็นต้น ซึ่งโดยทั่วไปแล้วการปฏิบัติงานในหน้าที่ต่าง ๆ ตามที่ได้กล่าวไปในข้างต้นนั้นล้วนแล้วแต่เป็นการปฏิบัติงานนอกสถานที่หรือการปฏิบัติงานกลางแจ้งเสียเป็นส่วนใหญ่

  ส่งผลให้หนึ่งในปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนสามารถสวมใส่เสื้อสะท้อนแสงและเสื้อกั๊กสะท้อนแสงได้อย่างสะดวกสบายท่ามกลางสภาพอากาศที่ร้อนจัดของประเทศไทยได้ตลอดทั้งวัน คือ การเลือกใช้งานเสื้อสะท้อนแสงหรือเสื้อกั๊กสะท้อนแสงที่ถูกตัดเย็บขึ้นมาจากเนื้อผ้าที่มีคุณสมบัติที่ดีที่สามารถช่วยในการดูดซับน้ำ ดูดซับเหงื่อ พร้อมทั้งสามารถระบายความร้อนและความชื้นออกจากตัวเนื้อผ้าได้อย่างรวดเร็ว

  ซึ่งโดยทั่วไปแล้วเนื้อผ้าที่ถูกนำมาใช้ในการผลิตเสื้อสะท้อนแสงและเสื้อกั๊กสะท้อนแสงส่วนใหญ่จึงมักจะเป็นเนื้อผ้าแบบตาข่าย หรือผ้าทอเรียบ ที่ถูกถักทอขึ้นมาจากเส้นใยโพลีเอสเตอร์ หรือเส้นใยโพลีเอสเตอร์ผสมคอตตอนเนื้อหนา ที่มีความแข็งแรงทนทานและสามารถนำมาใช้งานได้อย่างยาวนาน อีกทั้งเนื้อผ้าเหล่านี้ยังเป็นเนื้อผ้าที่ให้คุณสมบัติที่ดีในด้านของการช่วยระบายอากาศ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถสวมใส่เสื้อสะท้อนแสงและเสื้อกั๊กสะท้อนแสงได้อย่างสะดวกสบายตลอดทั้งวัน

 2. มาตรฐานของสีเสื้อสะท้อนแสง เสื้อกั๊กสะท้อนแสง

  สีของเสื้อสะท้อนแสงและเสื้อกั๊กสะท้อนแสงเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถของเสื้อสะท้อนแสงและเสื้อกั๊กสะท้อนแสงในการช่วยแจ้งเตือนและบอกตำแหน่งของผู้สวมใส่เสื้อสะท้อนแสงและเสื้อกั๊กสะท้อนแสง เพื่อการช่วยเพิ่มความสามารถในการมองเห็นให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นทั้งจากในความมืดและจากระยะไกล เพื่อเป็นการช่วยลดโอกาสและช่วยป้องกันไม่ให้ผู้ที่กำลังสวมใส่เสื้อสะท้อนแสงและเสื้อกั๊กสะท้อนแสงได้รับบาดเจ็บหรือได้รับอันตรายในขณะที่กำลังปฏิบัติงานได้

  เพราะฉะนั้นแล้วเม็ดสีที่ถูกนำมาใช้ในการผลิตเนื้อผ้าที่จะถูกนำมาตัดเย็บเป็นเสื้อสะท้อนแสงและเสื้อกั๊กสะท้อนแสง จึงจำเป็นที่จะต้องเป็นเม็ดสีแบบพิเศษที่ให้ค่าการสะท้อนแสงมากกว่าเม็ดสีประเภทอื่น ๆ เพื่อเป็นการช่วยเพิ่มความสามารถในการมองเห็นให้กับเสื้อสะท้อนแสงได้แบบ 360 องศา ทั้งในช่วงเวลากลางวัน และช่วงเวลาที่มีแสงน้อยหรือช่วงเวลากลางคืนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด ซึ่งโดยทั่วไปแล้วเม็ดสีสะท้อนแสงที่นิยมนำมาใช้ในการย้อมเนื้อผ้าที่จะนำมาใช้ในการตัดเย็บเป็นเสื้อสะท้อนแสงและเสื้อกั๊กสะท้อนแสงส่วนใหญ่จะสามารถมีด้วยกันได้อย่างหลากหลายสีสัน ไม่ว่าจะเป็นสีชมพู สีแดง สีเหลือง สีฟ้า หรือสีเขียว เป็นต้น แต่สีของเม็ดสีที่ได้รับความนิยมในการนำมาใช้งานร่วมกับเสื้อสะท้อนแสงมากที่สุดส่วนใหญ่แล้วจะเป็นสีส้มสดและสีเหลืองมะนาว

  โดยเมื่อมีการเปรียบเทียบความสามารถในการช่วยสะท้อนแสงแล้วนั้น จะพบว่าเสื้อสะท้อนแสงและเสื้อกั๊กสะท้อนแสงสีส้มสด สามารถช่วยให้ผู้อื่นสังเกตเห็นได้ง่ายกว่าเสื้อสะท้อนแสงและเสื้อกั๊กสะท้อนแสงสีอื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่มีแสงน้อย อย่างเช่น ช่วงเวลาพลบค่ำ ช่วงเวลากลางคืน หรือช่วงเวลาที่มีฝนตก เนื่องจากสีส้มสดของเสื้อสะท้อนแสงและเสื้อกั๊กสะท้อนแสงเป็นสีที่มีความคอนทราสท์กับสภาพแวดล้อมโดยธรรมชาติที่ประกอบไปด้วยสีเขียวและสีน้ำตาลเป็นหลักได้อย่างชัดเจนมากที่สุด อีกทั้งสีส้มสดยังเป็นสีที่ผู้คนส่วนใหญ่ล้วนรู้จักและเกิดการจดจำกันอย่างแพร่หลายในฐานะของสีที่ช่วยบ่งชี้ให้เห็นถึงความเป็นอันตรายและการแจ้งเตือนให้เพิ่มความระวังอีกด้วย ส่งผลให้การเลือกใช้งานเสื้อสะท้อนแสงและเสื้อกั๊กสะท้อนแสงสีส้มสดจึงถือได้ว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่จะสามารถช่วยป้องกันและลดโอกาสในการบาดเจ็บที่จะเกิดขึ้นในระหว่างการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดนั่นเอง

 1. มาตรฐานของแถบสะท้อนแสงบนเสื้อสะท้อนแสง เสื้อกั๊กสะท้อนแสง

  แม้ว่าสีของเสื้อสะท้อนแสงและเสื้อกั๊กสะท้อนแสงจะมีส่วนสำคัญในการช่วยเพิ่มความสามารถในการมองเห็นให้กับผู้ที่กำลังสวมใส่เสื้อสะท้อนแสงและเสื้อกั๊กสะท้อนแสงในขณะที่กำลังปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าการทำงานท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่มีแสงสว่างอย่างจำกัดอาจส่งผลให้สีของเสื้อสะท้อนแสงและเสื้อกั๊กสะท้อนแสงนั้นอาจไม่สามารถช่วยในการระบุตำแหน่งของผู้สวมใส่ได้อย่างชัดเจนเท่าที่ควร ส่งผลให้เสื้อสะท้อนแสงและเสื้อกั๊กสะท้อนแสงจึงจำเป็นที่จะต้องมีการติดแถบสะท้อนแสง (Retroreflective) ที่สามารถทำหน้าที่ในการช่วยสะท้อนแสงไฟ แสงไฟหน้ารถ หรือแสงจากแหล่งกำเนิดแสงอื่น ๆ ที่ส่องผ่านมาลงบนตัวเสื้อ เพื่อเป็นการช่วยเพิ่มการมองเห็นให้กับเสื้อสะท้อนแสงและเสื้อกั๊กสะท้อนแสงได้อย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

  โดยหนึ่งในมาตรฐานระดับสากลที่ถูกนำมาใช้เป็นข้อกำหนดเพื่อการตรวจสอบและควบคุมมาตรฐานเกี่ยวกับคุณภาพและประสิทธิภาพในการช่วยสะท้อนกลับของแสงที่ตกกระทบลงมาบนแถบสะท้อนแสงบนเสื้อสะท้อนแสงและเสื้อกั๊กสะท้อนแสง คือ มาตรฐาน ANSI / ISEA 107-2015 ที่มีการกำหนดให้ตัวแถบสะท้อนแสงของเสื้อสะท้อนแสงและเสื้อกั๊กสะท้อนแสงทุกตัวจะต้องถูกผลิตขึ้นมาจากแถบ TC ที่ผ่านมาตรฐาน EN471 ซึ่งเป็นมาตรฐานจากยุโรปที่ใช้ในการทดสอบสมรรถนะในการสะท้อนแสง โดยที่แถบสะท้อนแสงที่ได้คุณภาพจะต้องมีค่าสะท้อนแสงแถบ PVC 460 แคนเดล่าต่อลักซ์ต่อตารางเมตร ซึ่งทดสอบที่มุมการวัด 0.2 องศา มุมแสงตกกระทบ -4 องศา

สำหรับลูกค้าหรือองค์กรที่กำลังมองหาเสื้อสะท้อนแสง และเสื้อกั๊กสะท้อนแสง มาใช้งานเพื่อการช่วยเสริมความปลอดภัยและการช่วยลดโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุให้กับผู้ปฏิบัติงานภายในพื้นที่เสี่ยงทุกคน โอที อินเตอร์เทรด เราจัดจำหน่ายเสื้อสะท้อนแสง และเสื้อกั๊กสะท้อนแสง ภายใต้แบรนด์ Maple ซึ่งถือเป็นแบรนด์เสื้อสะท้อนแสงที่ได้รับความนิยมและความไว้วางใจจากลูกค้าทุกท่านมาอย่างยาวนานนับ 20 ปี ด้วยคุณภาพของเนื้อผ้าตาข่ายที่มีความแข็งแรง คงทน น้ำหนักเบา และสามารถระบายอากาศได้ดี รวมไปถึงการมีรูปแบบของเสื้อสะท้อนแสงให้เลือกอย่างหลากหลายไม่ว่าจะเป็นเสื้อสะท้อนแสงทรงวี เสื้อกั๊กสะท้อนแสง เสื้อคลุมสะท้อนแสง และการมีคุณสมบัติเด่นของเสื้อสะท้อนแสง และเสื้อกั๊กสะท้อนแสง ที่สามารถช่วยสะท้อนแสงได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในช่วงเวลากลางวันและช่วงเวลากลางคืน เพื่อการช่วยเสริมความปลอดภัยให้กับผู้ใช้งานทุกคนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

สนใจสอบถามข้อมูลเสื้อกั๊กสะท้อนแสง เสื้อสะท้อนแสง เพิ่มเติมได้ที่
www.otintertrade.com
โทร : 02-197-5945 (7 คู่สาย) หรือ โทร. 086-373-1708
E-Mail: [email protected]
LINE: @otintertrade (ใส่ @ ด้านหน้าด้วยนะคะ)
Facebook: https://www.facebook.com/OTIntertrade/
Youtube: OT Intertrade