อุปกรณ์จราจรเลือกให้ตรงกับงาน ตรงตามมาตรฐานทุกคนปลอดภัย

ทุกวันนี้ปัญหาการจราจรนับเป็นปัญหาของคนเมืองกรุงไปแล้ว รถติด อุบัติเหตุ บางครั้งอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุ จนมีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตด้วย สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุมีหลายอย่าง เกิดจากความประมาท ความมักง่ายของส่วนบุคคล ส่งผลให้เกิดปัญหากับคนบนท้องถนน ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องก็ล้วนหาวิธีแก้ไขต่างๆ

แต่เพราะพฤติกรรมของบุคคลเป็นส่วนใหญ่ เช่น ขับรถเร็ว ขับโดยประมาท และอาจมีบางส่วนเกิดจากตัวสภาพรถ เครื่องสัญญาณชำรุด สาเหตุธรรมชาติ สิ่งนี้ล้วนทำให้เกิดอุบัติเหตุทั้งสิ้น แต่เราก็สามารถป้องกันได้เมื่อประสบเหตุ เช่น

                เมาไม่ขับ เพื่อสวัสดิภาพของตัวเอง ห้ามดื่มแล้วขับรถเป็นอันขาด เราอาจจะให้เพื่อนที่ไม่เมาขับ หรือใช้บริการแท็กซี่

                ไม่ขับรถเร็วเกินไป อย่าเห็นแก่ธุระสำคัญ หรือแม้แต่ความสนุก จนลืมนึกถึงความปลอดภัยของตนเองและเพื่อนร่วมทาง

                รถชนกันกลางถนนเข็นเข้าข้างทางไม่ได้ ผู้ประสบอุบัติเหตุหรือประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงไม่ควรไปมุงดู เพราะอาจเกิดอันตรายจากรถที่วิ่งมาได้ง่าย ผู้ขับขี่หรือผู้ประสบเหตุจะต้องคอยให้สัญญาณเตือนแก่รถที่ผ่านไปมาห่างจากจุดเกิดเหตุพอสมควร ถ้าเป็นเวลากลางคืนต้องให้สัญญาณไฟและรีบแจ้งเหตุการณ์กับตำรวจโดยเร็ว

                ฝนตกหรือถนนลื่น ควรชะลอความเร็วของรถให้ช้าลงกว่าปกติ และทิ้งระยะห่างจากรถคันหน้าให้มากขึ้น
(จากปกติ 50 เมตร) เมื่อจะหยุดรถให้เปลี่ยนมาใช้เกียร์ต่ำเพื่อช่วยชะลอรถอย่าเบรกโดยกะทันหันหรือหักพวงมาลัยรถอย่างฉับพลันเพราะอาจทำให้รถปัด หรือหมุนได้

                ในการดำเนินงานด้านความปลอดภัย พบว่า สถานประกอบกิจการหลายๆแห่งหรือแม้แต่บุคคล ก็ยังหาวิธีป้องกันมาควบคุมไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ ซึ่งในนี้ก็มีวิธีใช้อุปกรณ์จราจรที่เราเคยเห็น เข้ามามีส่วนช่วยทำให้เป็นระเบียบมากขึ้นในการใช้รถบนท้องถนน เพิ่มความปลอดภัยในการใช้ถนนมากขึ้น ช่วยให้ผู้ใช้ถนนใช้เส้นทางถูกต้องตามกฎหมายและยังช่วยให้ลดอุบัติเหตุ  ซึ่งอุปกรณ์จราจรมีหลาหลายประเภท อาทิ เช่น
                

                กรวยจราจร เป็นเครื่องหมายทางจราจรสีส้มสะดุดตา สามารถเห็นได้ชัดเจนทั้งกลางวัน กลางคืนโดยปกติกรวยมักจะเห็นได้ในชีวิตประจำวันบนท้องถนน โดยเฉพาะถนนเส้นที่รถติด ที่ต้องคอยแยกหรือรวมช่องทางการจราจรให้เพียงพอกับปริมาณรถที่วิ่งในขณะนั้น ใช้ตั้งด่านสกัดกั้นเส้นทางของตำรวจ

                เสาจราจร เป็นเสาที่รองรับแรงกระแทกได้อย่างดี เนื่องจากมีความยืดหยุ่น ทำให้สามารถกลับสู่สภาพเดิมเมื่อถูกทับหรือชน เป็นเสาที่ติดตั้งง่าย และเพิ่มความปลอดภัยแก่ผู้ขับขี่ ใช้เพื่อกั้นเป็นพื้นที่ห้ามเข้า หรือห้ามรถสัญจรผ่านทางนั้น เห็นได้ตามช่องทางการเบี่ยงเลน หรือป้อมยามทางเข้าออก


                แผงกั้นจราจร
 ใช้สำหรับกั้นเขตพื้นที่หวงห้าม แบ่งเขตการทำงาน บังคับรถให้หยุดเพื่อตรวจหรือแลกบัตร สร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการแบ่งเขต โดยสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก

              อุปกรณ์กั้นเขต ใช้สำหรับกั้นพื้นที่หวงห้ามหรือพื้นที่อันตราย เพื่อป้องกันอันตรายและเพื่อความปลอดภัยแก่พนักงานหรือคนที่เดินผ่านให้ทราบว่าเป็นพื้นที่อันตราย ห้ามเข้าใกล้

               

               ยางชะลอความเร็ว ใช้สำหรับชะลอความเร็วรถในห้างสรรพสินค้า อาคารจอดรถ ภายในหมู่บ้าน ทางเข้าโรงเรียน หรือบริเวณก่อนทางม้าลาย เพื่อเตือนและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุเนื่องจากใช้ความเร็วเกินกำหนด ทั้งยังเพิ่มความปลอดภัยกับบุคคลที่สัญจรในบริเวณนั้น ๆ อีกด้วย


                ดังที่กล่าวมานี้แค่บางส่วน แต่ยังมีอุปกรณ์จราจรหลายอย่างที่เราพบเห็นและสามารถช่วยป้องกันและเป็นประโยชน์แก่เราและบุคคลรอบข้างได้ การใช้ทางร่วมกับคนอื่นเราควรมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อชีวิตตัวเองและผู้อื่น และจะทำให้มีความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สิน