มาตรฐานกางเกง

หมายหตุ : กางเกงบางแบบอาจมีความยาวที่ต่างจากตารางด้านบน เพื่อให้สวยงามสอดคล้องกับแพทเทิร์นสินค้า