ป้ายสัญลักษณ์-ป้ายจราจร

 สำหรับงานใช้ภายในสำหรังานใช้ภายนอก
วัตถุดิบแผ่นพลาสวูด อะคริลิค หรือ ฟิวเจอร์บอร์ด เป็นวัตถุดิบที่ราคาไม่แพง และมีน้ำหนักเบาติดตั้งง่าย เหมาะสำหรับทำป้ายชั่วคราว หรือป้ายภายในอาคาร หากแต่อายุการใช้งานสั้นกว่าชนิดเหล็ก ชุบซิงค์ หรือ อลูมิเนียมเหล็กชุบซิงค์ อลูมิเนียม มีน้ำหนักดี แข็งแรง ทนทาน เหมาะสำหรับงานใช้กลางแจ้ง หรือมีขนาดใหญ่
ขนาดป้ายขนาด 15×40, 20×30, 30×45, 45×45, 45×60 (หน่วยเป็นเซนติเมตร)แบบกลมมาตรฐานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 45 ซม./60 ซม. แบบสี่เหลี่ยมมาตรฐาน ขนาด 15×40, 20×30, 30×45, 45×45, 45×60, 60×60, 60×120, 120×120 (หน่วยเป็นเซนติเมตร)
สติ๊กเกอร์สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง / สติ๊กเกอร์เรืองแสงสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง / สติ๊กเกอร์ธรรมดา

เกร็ดความรู้ : สะท้อนแสงโดยทฤษฎี Retro Reflection ทำให้เมื่อมีแสงไฟส่องกระทบจะสามารถสะท้อนแสงกลับมายังแหล่งกำเนิดแสงได้เป็นสีที่มองเห็นในเวลากลางวัน กับสีสะท้อนแสงในเวลากลางคืน เป็นสีเดียวกันทำให้เข้าใจความหมายจากสีได้ง่าย และถูกต้อง ทั้งยังมีความทนทานต่อสภาพแวดล้อม สภาพอากาศแสงแดดและความชื้นมากกว่า วัสดุอื่นๆ อีกด้วย

ป้ายสัญลักษณ์ (SIGNS)
แบ่งออกเป็น 12 ประเภท ได้แก่

 1. ป้ายจราจร
  – ป้ายเตือน (Warning Signs)
  – ป้ายบังคับ (Regulatory Signs)
  – ป้ายแนะนำ (Guide Sign)
 2. ป้ายเครื่องหมายห้าม (Prohibit Signs)
 3. ป้ายเครื่องหมายป้องกันอัคคีภัย (Fire Equipments Signs)
 4. ป้ายเครื่องหมายเตือน (Warning Signs)
 5. ป้ายเครื่องหมายบังคับ (Mandatory Signs)
 6. ป้ายความปลอดภัย (Safety Signs)
 7. ป้ายเครื่องหมายสภาวะความปลอดภัย (Safety Condition Signs)
 8. ป้ายส่งสารเคมีอุตสาหกรรม (Hazardous Material Shipping Signs)
  ป้ายเตือนระดับความอันตราายของสารเคมี (NEPA Hazard Rating Signs)
 9. ป้ายงานก่อสร้าง (Construction Work Zone Signs)
 10. ป้ายสถิติความปลอดภัย (Safety Record)
 11. ป้ายจุดรวมพล (Assembly Point / Muster Point)
 12. ป้ายสั่งทำพิเศษ (Made to Order Signs)

ป้ายจราจร (TRAFFIC SIGNS)
มาตรฐานป้ายจราจรแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ตามลักษณะใช้งาน ดังนี้

 1. ป้ายบังคับ Warning Signs ใช้เพื่อสื่อให้ผู้ขับขี่ยวดยานทราบถึง การบังคับ การห้ามหรือข้อจำกัด บางประการและคำสั่งให้ปฎิบัติ ทั้งนี้ จะใช้ร่วมกับการบังคับตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบกและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 2. ป้ายเตือน Regulatory Signs ใช้เพื่อสื่อให้ผู้ขับขี่ยวดยานระมัดระวังอันตรายหรือทราบล่วงหน้าถึงสภาพทาง หรือสภาวะอย่างอื่นที่เกิดขึ้นบนสายทางอันอาจเกิดอันตรายหรืออุบัติเหตุ
 3. ป้ายแนะนำ Guide Signs ใช้เพื่อแนะนำให้ผู้ขับขี่ยวดยานได้ทราบทิศทางของการเดินทางไปสู่จุดหมายปลายทาง หรือทราบถึงข้อมูลข่าวสารที่สำคัญในการเดินทางรวมทั้งสถานที่ และบริเวณต่างๆ ที่ตั้งอยู่ตามเส้นทางที่ตัดผ่าน เพื่อให้เดินทางไปสู่จุดหมายปลายทางได้ถูกต้อง สะดวก และปลอดภัย