โปรแรง แซงลมฝน

โปรแรง แซงลมฝน

  • ราคาโปรโมชั่นเริ่มตั้งแต่ 15 มิถุนายน 2564 – 31 กรกฎาคม 2564 เท่านั้น
  • ราคายังไม่รวม VAT และค่าขนส่ง
  • สั่งสินค้าครบ 2,000 บาท “ฟรี” บริการส่งสินค้าในเขตกรุงเทพมหานคร
  • ทางบริษัท โอที อินเตอร์เทรด จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรโมชั่น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า