โครงการ ตรวจสุขภาพประจำปี 2560

วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2560 บริษัท โอที อินเตอร์เทรด จำกัด ได้จัดโครงการตรวจสุขภาพประจำปี 2560 โดยเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล  มาให้บริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ วัดความดัน ชั่งน้ำหนัก  วัดสายตา เจาะเลือดและตรวจปัสสาวะ เพื่อป้องกันและส่งเสริมสุขภาพของพนักงานให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน