อบรมธรรมะ

วันที่  20 มิถุนายน 2559 บริษัท โอที อินเตอร์เทรด จำกัด ได้จัดกิจกรรม อบรมธรรมะแก่พนักงานของบริษัท โดยมี พระอาจารย์เคนศรี สีลสํวโร วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก มาเทศนาธรรม ในหัวข้อ ธรรมะกับการดำเนินชีวิต เพื่อให้ พนักงานได้ใช้ข้อคิดและคำสอน นำไปปรับใช้ในการทำงาน และการใช้ชิวิต