ทำไมโรงงานและโกดังสินค้าถึงควรเลือกใช้งานเสาเหล็กกันชน

การใช้เสาเหล็กกันชนเพื่อช่วยเสริมการป้องกันความเสียหาย

Steel bumper inside the warehouse

      พื้นที่ภายในโรงงานหรือโกดังจัดเก็บสินค้า เป็นหนึ่งในพื้นที่ที่จำเป็นจะต้องมีการกำหนดมาตรการด้านการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวด เพื่อช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับพนักงานที่ทำงานอยู่ภายในพื้นที่โรงงานและโกดังจัดเก็บสินค้า ว่าทุกคนจะได้รับการปกป้องรวมถึงการรับรองด้านความปลอดภัยตลอดระยะเวลาการทำงาน ส่งผลให้ เสาเหล็กกันชน ราวเหล็กกันชน ได้กลายมาเป็นหนึ่งในอุปกรณ์ที่นิยมนำมาใช้งานเพื่อเป็นอุปกรณ์สำหรับป้องกันอันตรายจากรถบรรทุกสินค้าและรถโฟล์คลิฟท์ภายในบริเวณตัวอาคารโรงงานหรือโกดังจับเก็บสินค้ากันอย่างแพร่หลาย เพื่อช่วยลดความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุที่ทำให้สถานที่ พนักงาน รวมถึงสิ่งของต่าง ๆ เกิดความเสียหายกระจัดกระจายจากการถอยหรือเฉี่ยวชนโดยไม่ตั้งใจ

 

ทำไมโรงงานและโกดังสินค้าถึงควรเลือกใช้งานเสาเหล็กกันชน ราวกันชนเหล็กกันชน

 

 1. เสาเหล็กกันชนช่วยป้องกันสต๊อกสินค้า
        ภายในโรงงานหรือโกดังจัดเก็บสินค้าที่มีการจัดเก็บสินค้าในรูปแบบของการวางซ้อนกันในลักษณะแนวตั้งมากกว่าการจัดเรียงเป็นแถวในแนวนอน เพื่อการจัดสรรพื้นที่ใช้สอยภายในโรงงานได้อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ จำเป็นที่จะต้องมีการติดตั้งเสากันชนโดยรอบพื้นที่สต๊อกสินค้า เพื่อช่องป้องอันตรายและความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นหากเกิดอุบัติเหตุจากการที่รถโฟล์คลิฟท์ถอยไปเฉี่ยวชนเข้ากับสต๊อกสินค้าให้เกิดความเสียหายอย่างน้อยที่สุด ไม่ว่าจะเป็น การบาดเจ็บของพนักงานที่ขับรถและพนักงานที่ทำงานอยู่โดยรอบที่อาจโดนลูกหลงจากการที่สินค้าบนสต๊อกตกลงมาทับ รวมถึงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผนัง กำแพง รวมถึงชั้นวางของภายในโรงงานและคลังสินค้า และเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ อีกมากมายที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง อีกทั้งการมีเสาเหล็กเพื่อช่วยป้องกันสต๊อกสินค้ายังช่วยให้เจ้าของโรงงานสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นจากการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนรถบรรทุกสินค้าและรถโฟล์คลิฟท์ และช่วยประหยัดเวลาที่จะต้องสูญเสียไปจากกาบำรุงซ่อมแซมบริเวณพื้นที่โดยรอบที่พังเสียหายจากอุบัติเหตุ
 2. เสาเหล็กกันชนช่วยป้องกันพนักงานภายในโรงงาน
        แม้ว่าภายในโรงงานและโกดังจัดเก็บสินค้าทุกแห่งจะมีการวางเส้นทางเดิน (Walk Way) อย่างเป็นสัดส่วนเพื่อความปลอดภัยในการสัญจรภายในบริเวณโรงงานของพนักงานทุกคน แต่ในบางครั้งพนักงานก็ยังมีโอกาสที่จะต้องเผชิญหน้ากับความเสี่ยงซึ่งอาจเกิดขึ้นจากความประมาทของพนักงานที่ทำหน้าที่ขับรถขนส่งสินค้า หรือรถโฟล์คลิฟท์ภายในบริเวณอาคารโรงงานที่อาจจะทำการบรรทุกสินค้าอย่างไม่ถูกต้อง ซึ่งเป็นการบรรทุกสินค้าจนมีความสูงเกินกว่าศีรษะจนทำให้ไม่สามารถมองเห็นเส้นทางจราจรได้อย่างชัดเจน รวมถึงความประมาทของพนักงานที่สัญจรบนทางเท้าด้วยกันเองที่ต้องการประหยัดแรงและเวลาในการทำงานจนเลือกที่จะเคลี่ยนย้ายสินค้าที่มีน้ำหนักและปริมาณมาก ๆ ในครั้งเดียว ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการเดินชนกับผู้อื่น การลื่น สะดุด หรือหกล้มลงมานอกพื้นที่สำหรับทางเดินและนำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุที่ร้ายแรงได้ การติดตั้งเสาจราจรจึงเป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะช่วยให้พื้นที่สำหรับการเดินเท้าและพื้นที่สำหรับการเดินรถถูกแบ่งแยกออกจากกันอย่างชัดเจน เพื่อช่วยในการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทั้งจากฝ่ายพนักงานที่ทำหน้าที่ขับรถขนส่งสินค้าและพนักงานที่เกี่ยวข้องภายในบริเวณนั้น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 3. เสาเหล็กกันชนช่วยป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับรถขนส่งสินค้า
        รถขนส่งสินค้าและรถโฟล์คลิฟท์ที่มีการใช้งานภายในบริเวณอาคารโรงงาน เป็นหนึ่งในทรัพย์สินที่ควรได้รับการปกป้องหากเกิดอุบัติเหตุที่ไม่คาดฝัน เช่น การปะทะ หรือการเฉี่ยวชนเข้ากับผนังอาคารหรือชั้นวางสินค้า เนื่องจากวัสดุที่นำมาใช้สำหรับการขึ้นรูปทำเป็นชั้นวางสินค้าภายในคลังสินค้าส่วนใหญ่มักทำมาจากเหล็กซึ่งเป็นวัสดุที่มีความแข็งแรง ทนทาน และสามารถรองรับน้ำหนักได้มาก ดังนั้นหากเกิดอุบัติเหตุที่ทำให้รถขนส่งสินค้าชนเข้ากับสิ่งกีดขวางที่เป็นชั้นวางสินค้าดังกล่าว ก็จะทำให้สิ่งกีดขวางประเภทนี้สะท้อนแรงที่เกิดขึ้นจากการชนกลับไปยังแหล่งต้นกำเนิดของแรงกระแทกหรือก็คือรถขนส่งสินค้านั่นเอง เพราะฉะนั้น หากภายในบริเวณโรงงานและโกดังสินค้ามีการติดตั้งเสากันชนโดยรอบพื้นที่ ก็จะช่วยป้องกันการเกิดอุบัติเหตุที่ก่อให้เกิดความเสียหายที่รุนแรงได้

สถานที่ไหนควรมีการติดตั้งเสาเหล็กกันชน ราวเหล็กกันชน

 

    เสาเหล็กกันชนและราวเหล็กกันชนเป็นอุปกรณ์จราจรที่เหมาะสำหรับการนำมาใช้ติดตั้งภายในบริเวณโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อช่วยป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับพนักงานและเครื่องจักรอุตสาหกรรมที่ถูกติดตั้งไว้ภายในโรงงาน รวมถึงการนำมาติดตั้งภายในโกดังจัดเก็บสินค้า บริเวณที่มีการเคลื่อนย้ายหรือขนส่งสินค้าจำนวนมาก และบริเวณอาคารจอดรถ ที่มีรถยนต์หรือรถบรรทุกสินค้าประเภทต่าง ๆ สัญจรเข้าออกหนาแน่นมากเป็นพิเศษ เพื่อช่วยป้องกันอุบัติเหตุและความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับชีวิต ทรัพย์สินเงินทอง สินค้า และสถานที่ หากรถขนส่งสินค้าเกิดการปะทะหรือเฉี่ยวชนกันในพื้นที่สำคัญ ซึ่งเป็นปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้บ่อยครั้งภายในโรงงานและโกดังจัดเก็บสินค้า

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 

ประโยชน์ของเสาเหล็กกันชน

 

 1. เสาเหล็กกันชนช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับพื้นที่ภายในโรงงานและโกดังจัดเก็บสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 2. การติดตั้งเสาเหล็กกันชนเป็นตัวเลือกที่ดีในการช่วยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการเฉี่ยวชนของรถบรรทุกสินค้าและรถโฟล์คลิฟท์ และช่วยลดความเสี่ยง รวมถึงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับชีวิตและทรัพย์สินเงินทอง รวมถึงอาคารและพื้นที่โดยรอบได้ตั้งแต่วินาทีแรกที่มีการติดตั้ง
 3. การติดตั้งเสากันชนช่วยประหยัดงบประมาณในการซ่อมบำรุงเสา ผนัง กำแพง รวมถึงชั้นวางสิ่งของและอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในพื้นที่โรงงานและโกดังสินค้าที่มักจะเสียหายจากการเกิดอุบัติเหตุจากการเฉี่ยวชนของรถบรรทุกสินค้าและรถโฟล์คลิฟท์
 4. เสาจราจรกันชนผลิตขึ้นมาจากเหล็กที่สามารถนำมาพ่นสีเพื่อการใช้งานในอุตสาหกรรม รวมถึงสามารถนำมาติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงสีเหลืองดำซึ่งสามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการ ซึ่งจะช่วยให้พนักงานที่ทำหน้าที่ขับรถขนส่งสินค้าและพนักงานคนอื่น ๆ ภายในพื้นที่โรงงานและโกดังสินค้าสามารถเห็นเสาเหล็กกันชนได้อย่างชัดเจนและช่วยในการวัดระยะของรถบรรทุกหรือรถโฟล์คลิฟท์ที่ตัวเองขับได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 5. เสาเหล็กกันชนช่วยลดความรุนแรงของอุบัติเหตุและลดการบาดเจ็บของพนักงานขับรถขนส่งสินค้าและพนักงานคนอื่น ๆ ที่ทำงานอยู่ในบริเวณโดยรอบได้

ลักษณะที่ดีและมีประสิทธิภาพของเสาเหล็กกันชน

 

 1. เสาเหล็กกันชนสามารถเหนี่ยวรั้ง และช่วยซับแรงชนหรือกระแทกของรถบรรทุกสินค้าและรถโฟล์คลิฟท์ได้เป็นอย่างดี โดยมีระยะการโก่งตัวของราวเหล็กกันชนที่เหมาะสมและไม่โก่งตัวมากจนเกินไปจึงทำให้ราวเหล็กกันชนสามารถปกป้องสินค้าได้มากกว่า
 2. เสาเหล็กกันชนสามารถช่วยชะลอและยับยั้งความเร็วของรถบรรทุกสินค้าและรถโฟล์คลิฟท์ที่พุ่งเข้ามาชน กระแทก หรือเบียดกับตัวเสา เพื่อให้ตัวรถสามารถลดความเร็วลงจนถึงระยะหยุดนิ่งได้เป็นอย่างดี
 3. สามารถเปลี่ยนทิศทางของรถบรรทุกสินค้าและรถโฟล์คลิฟท์ที่พุ่งเข้ามาชนให้อยู่ในทิศทางที่ปลอดภัย และไม่ไถลไปชนกับสิ่งของอื่น ๆ โดยรอบบริเวณเพื่อช่วยลดความเสียหายได้
 4. เสาเหล็กกันชนมีความคงสภาพ และสามารถนำกลับมาใช้งานได้หลังจากเกิดการชนหรือกระแทก
 5. เสาจราจรกันชนต้องมองเห็นได้ชัดเจน เพื่อทัศนวิสัยที่ดีของผู้ขับขี่รถบรรทุกสินค้าและรถโฟล์คลิฟท์ และสามารถบ่งบอกถึงขอบเขตของถนนที่สามารถขับขี่รถได้อย่างปลอดภัย
 6. ในการติดตั้งเสากันชน ต้องไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งของเสากันยื่นออกมาบริเวณขอบทาง
 7. การซ่อมแซมและบำรุงรักษาเสากันชนสามารถทำได้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว อีกทั้งยังสามารถคงรูปลักษณ์ไว้ได้อย่างสวยงาม และมีค่าซ่อมแซมหรือบำรุงรักษาที่เหมาะสมโดยไม่สูงมากจนเกินไป
 8. เสาเหล็กกันชนสามารถใช้งานได้ดีและปลอดภัย

      สำหรับลูกค้าท่านไหนที่มีความสนใจหรือต้องการสั่งซื้อเสากันชนเพื่อนำมาใช้ติดตั้งภายในโรงงานหรือโกดังสินค้า โอที อินเตอร์เทรด เรารับผลิต และติดตั้ง ราวเหล็กกันชน และ เสาเหล็กกันชน หลากหลายรูปแบบและขนาดตามที่ลูกค้าต้องการ และใช้เหล็กแข็งแรงตามมาตรฐาน พร้อมพ่นด้วยสีกันสนิมและพ้นทับด้วยสีน้ำมันอุสาหกรรมพร้อมอบแห้ง เพื่อนำมาใช้เป็นตัวช่วยป้องกันสินค้าและอุปกรณ์ต่าง ๆ จากการเกิดอุบัติเหตุจากรถโฟล์คลิฟท์อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

 

สนใจสินค้าติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
www.otintertrade.com
โทร : 021975945 ต่อ 12-16
E-Mail: [email protected]
Official Line : @otintertrade (ใส่ @ ด้านหน้าด้วยนะคะ)
Facebook: https://www.facebook.com/OTIntertrade/
Youtube: OT Intertrade