ข้อแตกต่างระหว่างแอลกอฮอล์ Food Grade กับแอลกอฮอล์ทั่วไป เช็ค ชัวร์ ก่อนใช้

ทำความรู้จักแอลกอฮอล์แต่ละชนิดเพื่อความปลอดภัยก่อนใช้

ข้อแตกต่างระหว่างแอลกอฮอล์ Food Grade กับแอลกอฮอล์ทั่วไป เช็ค ชัวร์ ก่อนใช้

ในวิถีการดำเนินชีวิตปัจจุบันทุกวันนี้ เราต้องเผชิญกับความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บมากมาย ไม่ว่าจะเป็น สถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ที่ยังคงมีผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง หรือปัญหาฝุ่นละออง และมลภาวะทางอากาศที่เราต้องสัมผัสอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ดังนั้น การรักษาความสะอาดให้กับร่างกายในทุกที่ที่เราไป ให้ปลอดภัยจากเชื้อโรคและมลภาวะต่าง ๆ มากที่สุด จึงเป็นสิ่งที่เราต้องปฏิบัติกันในการดำเนินชีวิตวิถีใหม่แบบ New Normal ที่กลายมาเป็น Now Normal แล้ว โดยนอกจากการสวมแมสก์หรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ก็จำเป็นต้องมีการล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ทั้งแบบเจลหรือสเปรย์ เมื่อมีการสัมผัสพื้นผิวต่าง ๆ ควบคู่กับไปอยู่เสมอ

แต่คุณทราบหรือไม่ว่าแอลกอฮอล์ที่ใช้อยู่นั้นเป็นแอลกอฮอล์ Food Grade หรือแอลกอฮอล์อื่น ๆ ประเภทใด มีความปลอดภัยต่อการใช้งานในชีวิตประจำวันมากน้อยแค่ไหน รวมถึงข้อสงสัยอื่น ๆ เกี่ยวกับแอลกอฮอล์ ไปดูคำตอบคลายข้อสงสัย เช็คให้ชัวร์ก่อนใช้ เพื่อความปลอดภัยและสบายใจกันในบทความนี้ได้เลย

 

รู้จักประเภทของแอลกอฮอล์ชนิดต่าง ๆ

สำหรับแอลกอฮอล์ที่มีจำหน่ายทั่วไปตามท้องตลาดและที่นิยมใช้ในปัจจุบัน หากแบ่งตามประเภทใหญ่ ๆ จะจัดออกเป็น 2 ประเภท คือ เมทิลแอลกอฮอล์ และ เอทิลแอลกอฮอล์ ซึ่งเป็นแอลกอฮอล์ที่กินไม่ได้และกินได้ตามลำดับ ซึ่งในแต่ละประเภทสามารถแยกชนิดย่อย ๆ และนำไปใช้ในงานที่ต่างกัน ดังนี้

 • เมทิลแอลกอฮอล์ (Methyl Alcohol)
  มีชื่อเรียกอีกหนึ่งชื่อว่า เมทานอล (Methanol) เป็นแอลกอฮอล์ชนิดที่กินไม่ได้ อีกทั้งหากสัมผัสโดนร่างกายอาจทำให้ระคายเคืองต่อผิวหนัง และก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายหากสูดดมเข้าไปในปริมาณมาก เนื่องจากเป็นสารประกอบที่เป็นผลพลอยได้จากกระบวนการกลั่นปิโตรเคมีประเภทถ่านหิน มันถูกนำมาใช้เป็นตัวทำละลายเคมีกับงานอุตสาหกรรม เช่น งานสีทาไม้ แลกเกอร์เคลือบไม้ น้ำมันเคลือบ น้ำยาล้างเล็บ ไปจนถึงการใช้เป็นเชื้อเพลิง

 • เอทิลแอลกอฮอล์ (Ethyl Alcohol)
  หรือที่เรียกอีกชื่อว่า เอทานอล (Ethanol) เป็นแอลกอฮอล์ที่เกิดจากการหมักยีสต์กับวัตถุดิบธรรมชาติ หรือพืชต่าง ๆ เช่น อ้อย ข้าว ข้าวโพด มันสำปะหลัง ฯลฯ ทำให้แอลกอฮอล์ประเภทนี้สามารถสัมผัส กิน หรือเข้าสู่ร่างกายได้ และสามารถใช้ฆ่าเชื้อโรคต่าง ๆ ได้ ขึ้นอยู่กับระดับปริมาณแอลกอฮอล์ที่ผสมอยู่ว่ามีมากหรือน้อยเพียงใด โดยเอทิลแอลกอฮอล์จะมีจุดเด่นคือ ลักษณะใส ไร้กลิ่น ไร้สี และติดไฟได้ง่าย จึงควรต้องระมัดระวังในการใช้งาน โดยเอทิลแอลกอฮอล์สามารถจัดกลุ่มย่อยได้เป็นอีก 2 เกรดคือ
  1. แอลกอฮอล์บริสุทธิ์ เป็นเอทิลแอลกอฮอล์ถึง 99.9% ที่มีคุณภาพระดับดีที่สุด มีความปลอดภัย โดยแอลกอฮอล์ที่ถูกนำไปใช้ในทางการแพทย์ การผลิตยารักษาโรค จะจัดว่าเป็นแอลกอฮอล์ Pharma Grade (ฟาร์มา เกรด) และมีแอลกอฮอล์ Food Grade (ฟู้ด เกรด) เป็นแอลกอฮอล์ที่สามารถกินได้ มักนำไปใช้ในงานด้านเวชสำอาง อาหาร เครื่องดื่ม ดังที่เห็นได้ทั่วไปว่าเป็นส่วนผสมในเครื่องดื่่มแอลกอฮอล์ต่าง ๆ เช่น สุรา วอดก้า เบียร์ เหล้า เป็นต้น
  2. แอลกอฮอล์เกรดคอมเมอร์เชียล (Commercial Grade) เป็นเอทิลแอลกอฮอล์ 95% แอลกอฮอล์ประเภทนี้ไม่สามารถกินได้ แต่ไม่ได้มีผลเสียที่มีผลกับผิวหนัง จึงนิยมนำมาใช้เป็นส่วนผสมในการทำสเปรย์ฉีดพ่น หรือเป็นส่วนประกอบของเครื่องสำอางต่าง ๆ
 • ไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์ (Isopropyl Alcohol หรือ IPA)
  เป็นแอลกอฮอล์สำหรับใช้ภายนอกอีกหนึ่งชนิด ซึ่งหากดูจากชื่อทางวิทยาศาสตร์แล้วอาจะดูไมคุ้นเท่าไร แต่จริง ๆ แล้วแอลกอฮอล์ชนิดนี้ก็คือ แอลกอฮอล์ล้างแผล ที่ใช้เป็นกลุ่มยาสามัญประจำบ้านกันนั่นเอง ลักษณะเด่นก็คือเป็นแอลกอฮอล์ค่อนข้างมีกลิ่นฉุน และมักจะมีการผสมสีฟ้าสดเพื่อให้เห็นเด่นชัด ช่วยให้ผู้ใช้สามารถแยกประเภทออกจากเอทิลแอลกอฮอล์ได้ชัดเจน แม้จะเป็นแอลกอฮอล์ที่มีคุณสมบัติในการใช้ฆ่าเชื้อโรคได้ แต่ไม่ควรนำมาใช้เป็นส่วนประกอบในการทำเจลหรือสเปรย์แอลกอฮอล์ล้างมือ เนื่องจากหากแอลกอฮอล์ชนิดนี้ที่อยู่บนมือไปสัมผัสกับปากโดยตรง หรือผ่านการปนเปื้อนไปในอาหารที่กำลังจะเข้าปาก ก็จะส่งผลเสียต่อร่างกายได้

สำหรับแอลกอฮอล์ที่นำมาทำเป็นเจลหรือสเปรย์แอลกอฮอล์ล้างมือในปัจจุบัน จะเป็นกลุ่มเอทิลแอลกอฮอล์เป็นส่วนใหญ่ แต่ในวันนี้เราจะพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับแอลกอฮอล์ Food Grade แบบเจาะลึกในแง่มุมต่าง ๆ เพราะเป็นขนิดที่หลายท่านได้ยินบ่อยและอยู่ใกล้ตัวที่สุด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

แอลกอฮอล์ Food Grade คืออะไร?

คือ แอลกอฮอล์บริสุทธิ์มีค่าความเข้มข้นตั้งแต่ 96 เปอร์เซ็นตืขึ้นไป ที่ผลิตออกมาเพื่อใช้สำหรับ อุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม หรือเวชสำอาง มีจุดเด่นอยู่ที่สามารถบริโภคหรือนำเข้าปากได้ในปริมาณที่เหมาะสม ซึ่งจะไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย โดยแอลกอฮอล์ Food Grade ที่มีคุณภาพน่าเชื่อถือ ควรได้รับการรับรองความสะอาดและปลอดภัยมาตรฐาน GMP จาก มอก. ทั้งในส่วนของคุณภาพโรงงานที่ผลิต วัตถุดิบที่ใช้ ตลอดจนการส่งแอลกอฮอล์ออกไปใช้หรือจำหน่าย

ทำไมจึงควรเลือกใช้เจลแอลกอฮอล์ Food Grade มากกว่าแอลกอฮอล์ประเภทอื่น ๆ

เพราะแอลกอฮอล์แต่ละประเภทมีคุณสมบัติที่ต่างกันดังที่ระบุข้างต้น บางประเภทมีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อโรคต่ำ อย่างเช่น เมทิลแอลกอฮอล์ อีกทั้งยังมีโทษต่อผิวหนังร่างกายมากกว่าประโยชน์และไม่ควรนำมาใช้แทนเอทิลแอลกอฮอล์เด็ดขาด

ส่วนเอทิลแอลกอฮอล์ที่สามารถฆ่าเชื้อโรคทั้งไวรัสและแบคทีเรียได้ เหมาะสำหรับการนำมาทำเจลล้างมือ สเปรย์ล้างมือ เบื้องต้นจะต้องมีความเข้มข้นของแอลกอฮอล์อย่างต่ำอยู่ที่ 70% โดยการใช้แอลกอฮอล์ Food Grade ก็เพียงพอสำหรับฆ่าเชื้อโรคต่าง ๆ ได้ เพราะมีคุณสมบัติและมาตรฐานในระดับที่เท่ากับการใช้แอลกอฮอล์ Pharma Grade ในราคาที่เหมาะสมกับผู้บริโภคทั่วไปมากกว่า

อย่างไรก็ตาม เจลหรือสเปรย์แอลกอฮอล์ Food Grade ที่คุณจะเลือกใช้เพื่อล้างมือหรือกำจัดเชื้อโรคทั่วไปนั้น ก็ไม่ควรมีความเข้มเข้นเกิน 90% เพราะจะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำลายเชื้อไวรัส แบคทีเรีย และเชื้อโรคอื่น ๆ เนื่องจากยิ่งแอลกอฮอล์ที่มีระดับความเข้มข้นมาก ตั้งแต่ 91% ขึ้นไป จะยิ่งมีกาารระเหยที่เร็วมากขึ้น หรือในอีกกรณีหนึ่งคือ ความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ที่มีมากจนเกินไป จะมีประสิทธิภาพในการทำลายเชื้อโรคได้เพียงแค่ภายนอกของเซลล์เท่านั้น และไม่สามารถฆ่าเชื้อในระดับลึกได้ ดังนั้น ผู้บริโภคจึงควรดูปริมาณฤทธิ์ของแอลกอฮอล์ที่มีอยู่ในเจลหรือสเปรย์ล้างมืออย่างเหมาะสมก่อนเลือกใช้ทุกครั้ง เพื่อให้การใช้งานมีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมากที่สุด

วิธีสังเกต แอลกอฮอล์ Food Grade

 • เป็นแอลกอฮอล์ที่มีลักษณะใส ไม่มีสี ไม่มีกลิ่นฉุน หรือกลิ่นน้ำหอมพิเศษต่าง ๆ
 • เมื่อทาเจลหรือฉีดสเปรย์แอลกอฮอล์ Food Grade บนมือหรือผิวหนัง เมื่อเวลาผ่านไปประมาณ 20 วินาที จนแอลกอฮอล์ระเหยแล้ว จะต้องไม่หลงเหลือกลิ่นใด ๆ บริเวณที่ฉีด
 • แอลกอฮอล์ควรมีหลักฐานหรือเอกสารบ่งบอกแหล่งผลิต มีสัญลักษณ์ อย. รับรอง และระบุเลขจดแจ้งที่สามารถตรวจสอบรายละเอียดย้อนหลังได้ เป็นวิธีที่จะช่วยให้คุณมั่นใจได้มากที่สุด โดยการอ่านรายละเอียดบนฉลากบนบรรจุภัณฑ์ หรือเอกสารที่แนบมากับผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ Food Grade นั้น ๆ พร้อมทำความเข้าใจก่อนใช้งานทุกครั้งอย่างครบถ้วน

ข้อดีของแอลกอฮอล์ Food Grade

นอกเหนือจากการได้รับมาตรฐานรับรองด้านความปลอดภัยจากองค์กรต่าง ๆ ที่เชื่อถือได้แล้ว คุณสามารถใช้แอลกอฮอล์ Food Grade กับพื้นผิวสัมผัสต่าง ๆ ได้อย่างมั่นใจ ไม่ว่าจะเป็นมือหรือผิวหนังส่วนอื่น ๆ ตลอดจนสิ่งของหรืออุปกรณ์รอบตัวที่เราต้องสัมผัสเป็นประจำ เช่น โต๊ะอาหาร ลูกบิดประตู ราวบันได ฝารองนั่งสุขภัณฑ์ ปุ่มกดลิฟต์ ปุ่มกดบนตู้ ATM โต๊ะทำงาน หน้าจอสัมผัสบนมือถือ แท็บเล็ต จอคอมพิวเตอร์ ตลอดจนเมาส์ คีย์บอร์ด เป็นต้น โดยเมื่อใช้แอลกอฮอล์ Food Grade ล้างมือแล้ว ก็ไม่จำเป็นต้องใช้น้ำล้างออกซ้ำ รวมถึงสามารถใช้มือสัมผัสอาหารได้ โดยที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายด้วย

มาเสริมเกราะคุ้มกันความปลอดภัยจากเชื้อโรคและมลภาวะต่าง ๆ ให้กับตัวคุณและคนที่คุณรัก ด้วยสเปรย์แอลกอฮอล์ Food Grade คุณภาพดีจาก บริษัท โอที อินเตอร์เทรด จำกัด ที่มีความเข้มข้น 76v/v เป็นแอลกอฮอล์ Food Grade ที่ผลิตจากธรรมชาติ 100% ในโรงงานที่ได้มาตรฐาน GMP ผ่านการรับรองจาก อย. และมีเลขที่จดแจ้งถูกต้อง สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้และพิเศษยิ่งขึ้น ด้วยส่วนผสมของคอลลาเจนและวิตามินอีที่ช่วยถนอมผิว ไม่ทำให้ผิวแห้ง โดยมีให้เลือกหลายขนาดตั้งแต่ 60 ml. พกพาง่าย ไปจนถึงขนาดคุ้มค่า 5,000 ml. สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.otintertrade.com และทุกช่องทางติดต่ออื่น ๆ ของเรา

สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
www.otintertrade.com
โทร : 02-197-5945 ต่อ 12-16
E-Mail: [email protected]
LINE: @otintertrade (ใส่ @ ด้านหน้าด้วยนะคะ)
Facebook: https://www.facebook.com/OTIntertrade/
Youtube: OT Intertrade

หมวดสินค้าขายดีมาแรง

กรวยจราจร
แผงกั้นจราจร
ชุดยูนิฟอร์มช่าง
เสื้อกั๊กสะท้อนแสง
เสื้อช่าง 
ชุดช่าง
กางเกงช่าง
ชุดหมีช่าง
เสื้อฟอร์มพนักงาน
ชุดกันฝน